POLÍTICA DE PRIVACITAT

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

GRUPONDUNOVA, és la marca comercial d’ ONDUNOVA, SL i ENVASOS UNIVERSAL, SA, la qual actua com a titular, dinamitzadora i gestora de continguts de la present web. GRUPONDUNOVA informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de juliol.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini, i que opera amb la marca GRUPONDUNOVA, per a la promoció de productes d’embalatge de cartró ondulat.

D’acord amb el que disposa la normativa vigent, GRUPONDUNOVA només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.

La present política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l’autoritat competent en cada moment. És per això que GRUPONDUNOVA es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.

En els anteriors supòsits, GRUPONDUNOVA anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.

CONFIDENCIALITAT

Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de GRUPONDUNOVA que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I CONSEQÜÈNCIES

VOLUNTARIETAT

S’informa als Usuaris del website, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en el present website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol·licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

CONSEQÜÈNCIES

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a la dinamització i gestió de continguts realitzats per GRUPONDUNOVA i / o pel titular del web els Usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular GRUPONDUNOVA podent-se exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES

Els usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i / o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir-se per cada usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça: A L’ATENCIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT. Pla de l’Estació, s / n. 08730 Santa Margarida i els Monjos (Barcelona).

Així mateix, si un Usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà que quedi constància de la seva recepció a GRUPONDUNOVA a l’adreça indicada.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT

DADES QUE ES CONSERVEN

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i email. Aquesta informació és rebuda per GRUPONDUNOVA i pot ser venuda, cedida o arrendada a altres empreses vinculades al sector de fabricació de productes d’embalatge de cartró ondulat.

GRUPONDUNOVA és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a GRUPONDUNOVA amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses.

AMB QUINA FINALITAT

Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser usada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.Si és el cas, es sol·licitarà als usuaris el seu consentiment perquè GRUPONDUNOVA pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES SIGUIN INSCRITES EN UN FITXER

Introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la Web www.grupondunova.com.

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT DE L’USUARI.

Així mateix, i tret que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap supòsit, excepte els casos emparats per la legislació vigent i les autoritzacions dels paràgrafs següents, cap tercer aliè a GRUPONDUNOVA tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos GRUPONDUNOVA col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.

GRUPONDUNOVA pot vendre, llogar o cedir les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a empreses vinculades al sector d’embalatge, segons l’exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

GRUPONDUNOVA, pot vendre, llogar o cedir els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, empreses vinculades al sector d’embalatge, segons l’exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.

BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

Ocasionalment, GRUPONDUNOVA envia un email confirmant la creació del compte del recentment creat per un client, notificant millores, novetats o ofertes, que es produeixin en aquesta pàgina web. En qualsevol moment poden donar-se de baixa enviant un correu electrònic a info@grupondunova.com.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT

Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditat a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran plenament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins pels quals estan concebuts. GRUPONDUNOVA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels usuaris o tercers.

INFORMACIÓ LSSI-CE

En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora i gestora de continguts del Web on pot descarregar diferents aplicacions i / o informacions és GRUPONDUNOVA, SL amb domicili a Pla de l’Estació, s / n. 08730 Santa Margarida i els Monjos (Barcelona), i amb la gestió del domini d’Internet grupondunova.com, inscrit en el registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a través del correu electrònic info@grupondunova.com.

Qualsevol altra activitat comercial, mercantil, administrativa o de contractació de béns i / o serveis és responsabilitat de la societat esmentada anteriorment, propietària d’aquest domini, que opera amb la marca GRUPONDUNOVA.

Català