SOM FABRICANTS
i ONDULADORS, i EL NOSTRE
CONEIXEMENT DEL PAPER ÉS
DETERMINANT PER
ACONSEGUIR L'ÈXIT

El cartró ondulat és un material idoni per a l'embalatge per les seves capacitats funcionals i pel seu baix impacte ambiental en comparació amb altres materials.

La principal matèria primera per fabricar el cartró ondulat és el paper, que pot ser d'origen reciclat o bé fet a base de fibres verges.

En aquest últim cas, el paper usat per les empreses de Klingele Embalajes Iberia a prové de plantacions d'arbres cultivats expressament per a aquesta finalitat, evitant així la desforestació i assegurant el compromís adquirit pel Grup amb la protecció del medi ambient.


ALGUNES DADES SOBRE
L’IMPACTE DEL CARTRÓ ONDULAT


Català